Vetoomus päätöksentekijöihin Neuropisteen puolesta

Neuropiste Helsingin poistuminen Kelan hyväksymien avoterapian tuottajien listalta 1.1.2019 alkaen aiheuttaa hankaluuksia monille yhdistyksemme jäsenille.

Uudellamaalla toimivat neuroyhdistykset Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ja Neuro-Porvoo ovat tänään julkaisseet yhteisen vetoomuksen, jossa vaaditaan välittömiä korjaavia toimenpiteitä sen aikaansaamiseksi, että Neuropiste Helsinki johtavana MS-taudin avokuntoutuksen osaajana on jatkossakin tarjolla MS-kuntoutujille osana julkisen terveydenhuollon kuntoutusta.

Vetoomus lähetettiin

  • Kelan valuutetuille ja muutamalle muulle valikoidulle, yhteensä 14 kansanedustajalle
  • molemmille Sosiaali- ja terveysministereille, samoin molemmille Työ- ja elinkeinoministereille
  • Kelan virkamiesjohtoon 20 henkilölle
  • 44 tiedotusälineelle, joista osa valtakunnallisia ja loput ympäri Uuttamaata ilmestyviä

Vetoomuksessa keskitytään MS-kuntoutujiin manitsematta harnesia viestin pitämiseksi yksinkertaisena päätöksentekijöiden suuntaan. Toivotut korjavat toimenpiteet auttavat toteutuessaan sekä MS- että harnes-kuntoutujia.

Vetoomus kokonaisuudessaan on luetavissa täällä ».