Uutisarkisto

18.9.2013

Aikuisohjaajille järjestettävä koulutus opastaa sinua vapaaehtoistoiminnan käytäntöihin, yhteistoiminnan pelisääntöihin ja erilaisten tilanteiden käsittelyyn. Teemoina koulutuksessa ovat olleet mm. nuoruus ikäkautena, nuorten identiteetti, nuoret ja päihteet, maahanmuuttajanuoret, työkäytännöt, vastuut, oikeudet ja velvollisuudet.

3.9.2013

Yhdistys ja MeSa-kerho järjestävät perinteisen pikkujoulun Töölön palvelukeskuksen tiloissa 12.12. klo 18 - 20. Lisätietoa laitetaan kotisivuille loppuvuodesta.

2.9.2013

Hyvä Helsingin matkapalvelun käyttäjä! Helsinkiläiset vammaisjärjestöt keräävät jäsenistöltään kokemuksia Helsingin matkapalveluiden toimivuudesta vuonna 2013. Jos haluat olla mukana yhteisessä vaikuttamistyössämme, osallistu kyselyyn.

30.8.2013

HUMSin hallitus on käynnistänyt projektin nimeltä Etusivu uusiksi! yhdistyksen nettisivujen uudistamiseksi.

26.6.2013

HYKS:ssä neurologian ja verisuonikirurgian klinikoiden yhteistyönä tehtävän tutkimuksen potilasvalinta ja ultraäänitutkimusvaihe on saatu toteutettua. Kyseessä on tutkimus, jolla pyritään selvittämään, onko varhaista MS-tautia tai pidempään MS:ää sairastaneilla kaulan laskimoahtaumia enemmän kuin terveillä ikä- ja sukupuolivakioiduilla verrokeilla.

1.1.2012

Järjestösihteeri Minna Ylönen auttaa jäsenasioita ja maksuja koskien sekä kerhoihin, liikuntaryhmiin ja jäsentapahtumiin liittyvissä kysymyksissä. Jos jäsen ei tiedä, keneen ottaa yhteyttä muissa asioissa, järjestösihteeri neuvoo parhaansa mukaan oikean tahon löytämiseksi.