Stöd vår verksamhet

Frivilligt arbete

Är du intresserad av frivilligt arbete? Välkommen för att delta i vår verksamhet!

Berätta om dig själv så att HUMS kan berätta om vilka former av frivilligt arbete kan komma ifråga.

Ta kontakt med föreningens sekreterare: sihteeri@ms-helsinki.fi

Varmt tack till alla frivilligarbetare!