Kontakt

Neuroföreningen (HUMS)

Expedition
Tel. 040 751 4244
E-post: sihteeri@ms-helsinki.fi
Arabiagatan 17
00560 HELSINGFORS

Ordförande: Petri Aaltio
Tel: 040 500 4051     
E-post: petri@aaltio.com

FO-nummer 0224268-7
hums.neuroliitto.fi

  

Helsingfors MS-rådgivning

Tidsbokningar vardagar: 0400 884 667
Övriga kontaktuppgifter hittar du på adressen:
www.neuroliitto.fi/yhteystiedot/neuvola

 

Neuroförbundets rådgivning 
040 528 7888

Rådgivningens nummer betjänar måndagar till torsdagar kl 09.00 - 12.00. Svaren gäller bl.a socialskyddet, hälsotjänster och stödfunktioner. Rådgivningen är avsedd för personer som insjuknat i MS eller någon sällsynt neurologisk sjukdom, deras närstående samt för personer som arbetar inom sektorn. 
 
Frågor kan även sändas som e-post till:
norma@neuroliitto.fi