Kom med i klubbverksamheten!

Avsikten med klubbverksamheten är att förbättra vardagen samt ge glädje och energi i livet. Vid klubbsammankomsterna träffar man andra, lyssnar på föreläsningar, diskuterar, trivs och blir piggare. Klubbarna arrangerar förutom klubbkvällar, utfärder och besök samt andra aktiviteter.

Om du vill delta, men inte vet vilken klubb du kunde besöka. Du kan välja t.ex. bland dessa…

... där mötesplatserna är tillräckligt nära

... som sammankommer på lämpliga tidpunkter

... där man behandlar saker som intresserar dig

... där deltagarna är i din ålder eller av samma kön

... där du kan träffa anhöriga

... där du träffar andra med någon sällsynt neurologisk sjukdom

... och den helt svenskspråkiga klubben i Ekenäs