Helsingfors och Nylands neuroförening rf:s verksamhetsområde är Nyland

Helsingfors och Nylands neuroförening strävar till att stödja och hjälpa patienter och deras närstående samt att sprida information om MS och sällsynta neurologiska (harnes) sjukdomar.

Utöver informationsförmedling samarbetar föreningen med andra föreningar i form av bl.a lobbying och annan påverkan.

Föreningen erbjuder också motions- och rekreationsmöjligheter. Klubbverksamheten ger medlemmarna trevliga och stimulerande möjligheter till delaktighet och kamratstöd.

Medlemmarna utgörs av personer som insjuknat i MS eller andra sällsynta neurologiska sjukdomar (harnes), deras anhöriga samt föreningens stödmedlemmar. Helsingfors och Nylands neuroförening grundades 1965 och är den största lokala föreningen i Finlands Neuroförbund rf., (www.neuroliitto.fi/svenska) med sina över 2100 medlemmar.

Föreningens stadgar(pdf)