Bli medlem

Uppgifterna om nya medlemmar registreras i Finlands Neuroförbunds medlemsregister när den lokala föreningen har godkänt ansökan. Om du är en patientmedlem, så kom ihåg att också meddela diagnosen och när den är gjord.

Som medlem får du till en början ett informationspaket om MS eller den sällsynta neurologiska sjukdom, som du lider av samt förbundets tjänster. Som medlemsförmån får du tidningen Avain/Nyckeln som utkommer sju gånger i året

Om du vill så kan du delta i förbundets eller lokalföreningens tillställningar – eller aktivt delta i verksamheten. Föreningsverksamheten har mycket att ge både åt de insjuknade och stödmedlemmarna.

Fyll i Anmälningsblanketten så tar vi kontakt – hjärtligt välkommen